Efekt 500+. Pijana Polska. „Lubimy się dobić, wstydzimy się upodlenia”