Państwo PiS

https://www.facebook.com/strona.serwisu.panstwo.PiS/posts/2114495105252314?__xts__%5B0%5D=68.ARAlG6nf48HDqGVxRa5eqMU4ja4ACN4kDhlAO2UH2PuS0BBf9O55sFKaJrMW713nr0id8suvatRBGdripWlVjHO5SHjFO58mLaxnISPIiO6_5Ne–MPuvJTa7vqyCxrgJmsqL54qMYdZ2mHaXQXo3poHGM29znUSf1PuMD_jPuIWa3uW6IKY-aYOicKWNTIjXvLaJ6gEdYZ40bn16ebbk22VWU6Prlyh0NgcrHgXoODJPUe77h0mF-8Vh9QJneB39zkb5niDoEnalJVslVg0z8nlnc5sWQems8mV-s_-mcnZmsaumSsTveJcnQ9KSU8UPIgvCvLbHWqVwv6__0ncLqCDyk4MWHEbagg1J6Wh4tKvCTmYbS-fv07TjAAv33qUK2e3Fe0WIPEpzWx_Si8QkDUYSIj2ho6–RvUYvjP_43If3uXp4lckkEFVt2PpHQt37qvYTt2w-9uuM_UPuGEIka-e74f5nk8HNK3o1J_YS7qWk16ki8U970Lj2_dDYCIOlao9uR6ELrFVv2sKWeOPso63-u-&__tn__=C-R

Słynna pani prokurator dopiero dziś doczekała się publikacji swojej podobizny. Znana z kontrowersyjnych spraw z politycznym kontekstem obrony PiS i wypełniania poleceń Ziobry, skrzętnie ukrywała się przed kamerami.
Przypomnijmy: Magdalena Kołodziej pełniąc funkcję naczelnika I wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie dwukrotnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu 33 posiedzenia Sejmu 16 grudnia 2016 r., które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej.
Odmówiła także ścigania z urzędu sprawców lżenia i spowodowania obrażeń ciała uczestniczek kontrmanifestacji z 11 listopada 2017 r. Uznała wówczas, że zamiarem atakujących nie było pobicie pokrzywdzonych, lecz „okazanie niezadowolenia, że znalazły się one na trasie ich przemarszu” oraz, że przemoc „nakierowana była na mniej newralgiczne części ciała, więc nie można mówić, aby zamiarem atakujących było narażenie poszkodowanych na niebezpieczeństwo”.