Fiasko Pride of Poland 2018. Oficjalne wyniki sprzedaży były dwukrotnie zawyżone