„Żaden kraj w Unii nie mówi, że Polska postępuje praworządnie. Jesteście sami”