W głosowaniu ws. KRS nawet Węgrzy byli za zawieszeniem Polski. „Jesteśmy osamotnieni”