KRS zawieszona w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. „Czarny dzień dla Polski”