Senator PiS Maria Costa Anders właśnie zdyskwalifikowała Polską Fundację Narodową i IPN. W Sławnie odsłoniła tablicę, na której wyryto napis „zwycięscom” zamiast „zwycięzcom”.

Senator PiS Maria Costa Anders właśnie zdyskwalifikowała Polską Fundację Narodową i IPN. W Sławnie odsłoniła tablicę, na której wyryto napis „zwycięscom” zamiast „zwycięzcom”.