Polska z 7,1 mld zł deficytu w handlu zagranicznym

Polska z 7,1 mld zł deficytu w handlu zagranicznym

Pogłębia się ujemne saldo Polski w obrotach towarowych z zagranicą. W pierwszych siedmiu miesiącach roku deficyt przekroczył 7 mld zł, podczas gdy na koniec maja wynosił 1,5 mld zł.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-z-7-1-mld-zl-deficytu-w-handlu-zagranicznym-7614351.html