Polska z 7,1 mld zł deficytu w handlu zagranicznym