Nieśwież, kościół Bożego Ciała

Po środku drogi między zamkiem a ratuszem Nieświeżskim stoi kościół Bożego Ciała. Ratusz widać w prawym dolnym rogu. Pojezuicki kościół pw. Bożego Ciała powstał w latach 1587 – 1603 staraniem przez księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”. Był pierwszą barokową budowlą na terytorium Rzeczypospolitej. I. W. Ignacy Mórawski Generał Lieutenant Komęderuiący …

Nieśwież, zamek rodu Radziwiłłów

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_002_Nieswiez_-_zamek_rodu_Radziwillow.jpg http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_003_Nieswiez_-_zamek_rodu_Radziwillow.jpg za wikipedią: W 1994 r. zespół zamkowy został uznany za narodowy pomnik historii i kultury przez władze białoruskie. W 1997 roku rozpoczęto restaurację zamku. W 2001 r. zespół zamkowy został przekazany Narodowemu Muzeum-Rezerwatowi Historyczno-Kulturalnemu Nieśwież. W 2005 r. dzięki wielkim wysiłkom i inicjatywie m.in. Polaków, architektoniczny, rezydencjalny i …