Krosnowice, Pałac w Krosnowicach

Pałac w Krosnowicach
Schloss Rengersdorf
zdjęcia z dnia 20.07.2013

Zabudowania gospodarcze przy pałacu

Pałac

Pałac w Krosnowicach zbudowano w latach 1729-30.
Ślad po przebudowie w 1829 r. w postaci daty nad wejściem.