Przed skurwieniem się

Holecka: I róbcie to do końca świata i jeden dzień dłużej, proszę!