Polityczy PIS zyją skromnie, nawet zbyt skromnie. W partii matce wszystkich dyktatur „Jednej Rosji” żyje się politykom znacznie lepiej.

null