Bezprawie w Moskwie. Dykatura boi się opozycji. W Warszawie o ile chołota utrzyma się u władzy, za 4 lata.

27 июля за 400 секунд