Drogowy Gang Olsena, czyli jak przejęto viaTOLL. Druzgocący raport NIK

Drogowy Gang Olsena, czyli jak przejęto viaTOLL. Druzgocący raport NIK

https://forsal.pl/transport/aktualnosci/artykuly/1423252,nik-repolonizacja-systemu-viatoll-nie-bedzie-ani-lepiej-ani-taniej-raport-nik.html

Przejęcie nadzoru nad systemem e-myta przez służby państwowe miało nas uniezależnić od zagranicznych podwykonawców i obniżyć koszty jego funkcjonowania. Żaden z tych celów nie został osiągnięty.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę na zagmatwanie nowego modelu zarządzania systemem e-myta. – Kiedyś był Kapsch i jego podwykonawcy. Dziś mamy podpisaną umowę z IŁ, który zlecił utrzymanie systemu centralnego Kapschowi. Do tego GITD podpisał wiele umów z innymi podwykonawcami. Zamiast jednej umowy mamy ich kilkanaście lub kilkadziesiąt, na różne okresy. Gros tych umów zawarto w trybie bezprzetargowym. Skąd więc pewność, że uzyskana cena jest najlepszą z możliwych? – komentuje.