Pileckiego skazał na śmierć Roman Kryże. Jego syn, poseł PiS, skazywał demokratyczną opozycję!

Pileckiego skazał na śmierć Roman Kryże. Jego syn, poseł PiS, skazywał demokratyczną opozycję!

https://wiesci24.pl/2019/03/04/pileckiego-skazal-na-smierc-roman-kryze-jego-syn-posel-pis-skazywal-demokratyczna-opozycje/amp/?fbclid=IwAR36eGanCQMNgGdpTu-4FFfJ4taC5_YX4cNNd8fV2oJqYkFQPRSAMYwQnbQ&__twitter_impression=true

Pileckiego na karę śmierci skazal Roman Kryże sędzia wojskowy, funkcjonariusz stalinowskiego aparatu represji, zbrodniarz komunistyczny. Do jego zbrodni nawiązuje powiedzenie „Sądzi Kryże – będą krzyże”. Jego syn Poseł Kryże z PiS skazal Komorowskiego za działalność opozycyjna – przypominają internauci.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kry%C5%BCe

Praca w administracji publicznej
Od lat 80. brał udział w szkoleniu aplikantów i asesorów sądowych oraz w komisjach egzaminacyjnych na stanowiska sędziowskie[2]. Od listopada 2005 do maja 2006 był z ramienia Prawa i Sprawiedliwości sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie, kiedy urząd ministra sprawiedliwości sprawował Zbigniew Ziobro. Od maja 2006 do listopada 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był członkiem Komisji powołanej przez ministra sprawiedliwości do opracowania projektu nowego Kodeksu karnego w latach 2000–2001. W latach 2001–2005 brał udział jako ekspert w pracach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)[2]. W 2007 minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił kandydaturę Andrzeja Kryżego, który jako podsekretarz stanu zachowywał tytuł sędziego Sądu Okręgowego[5], do powołania na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła ten wniosek. Później Zbigniew Ziobro mianował Andrzeja Kryżego prokuratorem Prokuratury Krajowej. Odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu 5 listopada 2007 przez Jarosława Kaczyńskiego