Parafianowicz przed komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT. „Pan mi zadaje pytania z tezą”

Parafianowicz przed komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT. „Pan mi zadaje pytania z tezą”

https://www.money.pl/gospodarka/parafianowicz-przed-komisja-sledcza-ds-wyludzen-vat-pan-mi-zadaje-pytania-z-teza-6346551148897921a.html?fbclid=IwAR0TrzjVeiobv60SHV6m_SMPU0j6SXM4p2-QoNTLbBM4YGFH8Nn3nzVqlKw

Komisja przesłuchuje byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania świadek wnioskował o wyłączenie z posiedzenia przewodniczącego Marcina Horały zarzucając mu brak bezstronności.

Opublikowany przez Renata Konopka Środa, 6 lutego 2019