Zagrożenie na ulicach. Pokaz buty i arogancji. Orszak Jej Ekscelencji ponad prawem i sprawiedliwością.

Kolizja z udziałem limuzyny Służby Ochrony Państwa w Warszawie

https://fakty.interia.pl/polska/news-kolizja-z-udzialem-limuzyny-sluzby-ochrony-panstwa-w-warszaw,nId,2823986

Według pierwszych informacji kolumna poruszała się na sygnale.
Kolumna nie przewoziła osoby ochranianej.

SOP