WĘGIERSCY POSŁOWIE OPOZYCJI SIŁĄ WYRZUCENI Z TELEWIZJI PUBLICZNEJ. Ktoś ma złudzenia dlaczego PiS chce upartyjnienia mediów w Polsce?

WĘGIERSCY POSŁOWIE OPOZYCJI SIŁĄ WYRZUCENI Z TELEWIZJI PUBLICZNEJ. Ktoś ma złudzenia dlaczego PiS chce upartyjnienia mediów w Polsce?

https://www.facebook.com/szelbernadett/videos/1948711212092453/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARARcp55OsiS6UKTuZ1B-AWsK0auj-t-hGI7yZZzrqj9gMvXl2xJ3daJQ5pSs_AQ0QIL7P0ZIRUglxmTG0Td6dupsoRTE7dd900EiWG3uJ8g5Za1tUvadxKDRF4g2K8qevMumII_wIosuUNDha92tOOJV5l0m1BeoCLSPzZmULS8W6Yee2esc1m-R-1Qo-JnRqYjkNw01KNFXUqIA87BQMlkZ3aInZqK4fuu2_mC0lBlVXs3TBIVLEyj4b-YzEZtJgzuA4XIOk3ioeSu351-xHdEX3jAoS1NepK-FCihFu2kQdgNNY0LcNUtIUBxTdxDffGzIvs1kQ9s6z1gjuE-Sc_BneNvAH0-RVtm1sWiPKezecf0JFpu1UdoKASFGv4gZyV7bfokl566Aek5D3Ooqnm3g4cYQWK1UgR-z_5art2SbJdsGrrJeatHWbY46EJlVln_9EanjRpjTeyELLduTE5KDFzn9dNlWzkvymp-rxxOuh1fc8nha695roI4AVTv73Ga_o8WrIU1DHIlQvDIKcQFEizx_qM&__tn__=K-R