Katolicki głos w Twoim domu. Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?!

Katolicki głos w Twoim domu
Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?!