Trucie ludzi polskim narodowym węglem niskiej jakości nadal legalne

Górnicza „S”: Rozporządzenie ws. jakości paliw akceptowalne dla branży wydobywczej

https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gornicza-s-rozporzadzenie-ws-jakosci-paliw-akceptowalne,2588089,4199

– Kształt rozporządzeń dotyczących jakości paliw jest akceptowalny dla branży wydobywczej – oceniają przedstawiciele górniczej Solidarności. Podkreślają, że osiągnięto kompromis dający możliwość korzystania z miałów węglowych o określonych parametrach jeszcze przez dwa lata.

W myśl rozporządzenia z rynku detalicznego znikną paliwa nieprzystosowanie do spalania w gospodarstwach domowych, czyli muły węglowe i flotokoncentraty, a od lipca 2020 r. taki los spotka też gorszej jakości miały węglowe. Miałami węglowymi będzie można palić do końca czerwca 2020 roku.