Kaczyński: Polska będzie jak Turcja. „PiS wykorzystuje policję do walki z opozycją”

Kaczyński: Polska będzie jak Turcja
„PiS wykorzystuje policję do walki z opozycją”

https://koduj24.pl/pis-wykorzystuje-policje-do-walki-z-opozycja/

– „Dzisiaj jest około tysiąca osób, które są poddane rozmaitym formom represji. Raport pokazuje ogromną skalę represji ze strony aparatu państwa w stosunku do obywateli, upominających się o swoje swobody obywatelskie i korzystających z konstytucyjnego prawa do zgromadzeń. PiS wykorzystuje policję do walki z opozycją” – powiedział senator PO Bogdan Klich, prezentując raport Obywateli RP. Senator oczekuje od ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego „wykonania deklaracji, którą złożył niedawno w Sejmie, że policja będzie stała na straży porządku publicznego. Oczekujemy tego, że obywatele korzystający ze swoich swobód konstytucyjnych będą mieli do tego prawo” – podkreślił Klich.