znowu jakiś kabel dupoliz się popisał

Podczas wizyty prezydenta Dudy w Zgorzelcu kilkunastu obywateli przywitało go transparentem z napisem Konstytucja. Teraz wzywani są na przesłuchania w charakterze oskarżonego.

Oskarżeni są z Art. 52. dotyczącym naruszania przepisów o zgromadzeniach „§ 2. Kto: 1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.” Problem jednak polega na tym, że w tym miejscu nie było żadnego zgromadzenia. Spotkanie z Prezydentem odbyło się kilkaset metrów dalej na placu przed Komendą Powiatową Policji na tzw. placu policyjnym. Zgromadzeni jedynie stali przy skrzyżowaniu, nie zatrzymywali ruchu, trzymali napis KONSTYTUCJA!

https://wiesci24.pl/2018/09/09/konstytucja-denerwuje-rzad-oburzajace-wezwanie-na-policje/