Paradoks Morawieckiego

Paradoks Morawieckiego

Polska gospodarka rozwija się dużo szybciej, niż oczekiwał jakikolwiek ekonomista, mimo że filar strategii gospodarczej rządu i tzw. Planu Morawieckiego – wysokie inwestycje – leży w gruzach. Jak to możliwe?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Paradoks-Morawieckiego-7612624.html

Jednocześnie Polska, będąc europejskim liderem wzrostu gospodarczego, jest europejskim outsiderem pod względem stopy inwestycji, czyli udziału inwestycji w PKB (nie licząc tak słabych krajów jak Grecja). W drugim kwartale inwestycje wzrosły zaledwie o 4,5 proc. rok do roku, czyli wolniej niż PKB. To oznacza, że stopa inwestycji utrzymała się na bardzo niskim poziomie, nie przekraczającym 18 proc. GUS tłumaczył, że słabość inwestycji w drugim kwartale to efekt przekwalifikowania inwestycji militarnych. Ale one stanowią ułamek procenta gospodarki i bardzo wątpliwe jest, by jakiekolwiek zmiany mogły znacząco zmienić obraz fundamentalnych trendów inwestycyjnych.