Rządzący zamieniają instytucje sądowe w wydmuszki

Rządzący zamieniają instytucje sądowe w wydmuszki

Powoływanie ludzi niekompetentnych i pozbawionych kręgosłupa to nie wypadek przy pracy, lecz istota polityki kadrowej władzy. Dzięki temu ważne instytucje są wydrążane – pozbawiane swej funkcji i treści.

http://wyborcza.pl/7,75968,23867099,rzadzacy-zamieniaja-instytucje-sadowe-w-wydmuszki.html#BoxOpinionImg

Niszczenie sądów i sędziów rzadko odbywa się współcześnie tak jak w Turcji. Tam prezydent wsadza sędziów do więzienia za rzekome popieranie przebywającego za granicą odpowiednika naszego Sorosa. Mimo że zgodnie z planami naszych przywódców chcemy być Turcją, w Polsce, którą od Turcji różni to, że jesteśmy członkiem UE, instytucje sądowe niszczy się w inny, znany z najnowszej historii sposób – przez ich wydrążanie.