полсский мир: Podsłuchy i ludzie Kamińskiego. Nowe szczegóły afery taśmowej

Podsłuchy i ludzie Kamińskiego. Nowe szczegóły afery taśmowej

http://wyborcza.pl/7,75398,23810829,podsluchy-i-ludzie-kaminskiego-c-d.html#Z_BoxGWImg

Oficer CBA z wrocławskiej delegatury przyznał w notatce służbowej, że spotykał się z jednym z polityków PiS przed wybuchem afery podsłuchowej. A funkcjonariusz Biura odpowiadający za kontakty z Markiem Falentą dostał awans na szefa delegatury w Warszawie.