HFPC: Polska przestaje być państwem prawa

HFPC: Polska przestaje być państwem prawa

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-hfpc-polska-przestaje-byc-panstwem-prawa,nId,2611914#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym została przyjęta z „kolejnym rażącym naruszeniem procedury stanowienia prawa w demokracji parlamentarnej”.

„Ustawa, zwana przez jej projektodawców ‚dopinającą reformę”, umożliwia poddanie sądownictwa wpływowi władzy politycznej, co rujnuje podział władz” – wskazują członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jak dodają, „łamiąc konstytucję, zmieniono prawo tak, aby umożliwić nieprzejrzyste i nieobjęte efektywną kontrolą sądową działanie władzy wykonawczej”.

HFPC podkreśla, że „na wszystkich szczeblach sądownictwa zwiększają się zagrożenia i jednocześnie zmniejszają gwarancje dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów”.

Dodaj komentarz