Reforma sądownictwa przynosi już owoce: Irlandczycy bali się wydać Polsce podejrzanego o przemyt. Unijny trybunał przyznał im rację

Irlandczycy bali się wydać Polsce podejrzanego o przemyt. Unijny trybunał przyznał im rację
Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23714356,irlandczycy-nie-chcieli-wydac-polsce-podejrzanego-o-przemyt.html#Z_MT2

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdził, że sąd jednego unijnego kraju (w tym przypadku Irlandii) musi wstrzymać ekstradycję osoby do drugiego państwa (Polski) jeśli uzna, że takiej osobie groziłby nierzetelny proces i brak dostępu do niezawisłego sądu.

Trybunał orzekł, że istnienie rzeczywistego ryzyka narażenia osoby wskazanej w europejskim nakazie aresztowania na naruszenie jej prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a w konsekwencji istotnej treści jej prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego, może pozwolić organowi sądowemu wykonującemu nakaz, w drodze wyjątku, wstrzymać się od wykonania europejskiego nakazu aresztowania

Dodaj komentarz